+31 (0)35 695 80 90 info@valueproof.nl

Communicatiestrategie

UCB en Sint-Maartenskliniek

Uitdaging

Multinational UCB schakelde ValueProof in voor een tweeledig vraagstuk: hoe kunnen we ons injectiehulpmiddel AVA beter laten aansluiten bij het voorschrijvingsproces van behandelaren binnen ziekenhuis Sint-Maartenskliniek? En hoe kan de Sint-Maartenskliniek haar algehele communicatie nog beter aan laten sluiten bij de behoeften van reuma- en hematologiepatiënten nu zij een flinke digitaliseringsslag heeft gemaakt? UCB en de Sint-Maartenskliniek hebben een prettige samenwerking en dit was voor UCB een mooie gelegenheid om deze gezamenlijke uitdaging aan ValueProof voor te leggen.

Oplossing

ValueProof ging in gesprek binnen de Sint-Maartenskliniek met een team van onder andere reumatologen, apothekers en verpleegkundig specialisten. Hierop werden persona’s ontwikkeld en werd het communicatieproces vanaf eerste consult tot aan evaluatiecycli van de behandeling(en) in kaart gebracht. Dit hielp om te ontdekken waar in het proces nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo bleek dat er kansen lagen in de wachtfase; de fase tussen het consult en de diagnose. Ook voor UCB was dit interessant, omdat zij kunnen helpen met de ontwikkeling van extra patiëntenmaterialen. Met een tweede workshop werd geleerd hoe de communicatie nog verder kan worden toegespitst op verschillende persona’s. Dit werd erg goed ontvangen door de behandelaren die ook veelal zelf de communicatie richting patiënten verzorgen.

Resultaat

Op dit moment worden de adviezen in praktijk gebracht. ValueProof is daarbij nauw betrokken bij communicatieprojecten binnen de Sint-Maartenskliniek die voortkomen uit het advies.

I

Meer weten?

Tim Pellens
Managing Partner