+31 (0)35 695 80 90 info@valueproof.nl

Voorbereiden op de toekomst met scenarioplanning

Hebben jullie als MT of brandteam al een éénduidig beeld hoe de toekomst van de zorg er uit gaat zien? Is jouw organisatie ingericht om zich aan te passen aan ad hoc veranderingen? Met scenarioplanning zorg je voor een game plan en consensus binnen je organisatie.

 

Scenarioplanning

Ook als de toekomst onzeker lijkt, kun je je als organisatie voorbereiden. Dus ook nu na de uitbraak en onzekerheid door Corona. Zo zien we een mogelijk scenario van verdergaande nationale centralisatie van de zorg. Maar dien je ook rekening te houden met de mogelijkheid van een nieuwe uitbraak van het virus.

Je wilt je als organisatie voorbereiden op verschillende, mogelijke scenario’s. Zo blijf jij achter het stuur zitten en niet in de bijrijdersstoel.

I

Meer weten?

Tim Pellens
Managing Partner

Dynamic strategy development programma

Laat ons je helpen. We lopen al aardig wat jaren mee in de zorg en kennen de markt en zijn spelers.
In de afgelopen maanden ontwikkelden we een speciaal programma om onze klanten voor te bereiden op de zorg van de toekomst.

In het Dynamic Strategy Development programma helpen we je in 6 praktische stappen aan een flexibel lange termijnplan.
En aan een proces om tijdig actie te kunnen ondernemen wanneer een scenario uit lijkt te komen.

Behoefte aan scenarioplanning met jouw brand team?
Dat kan ook: we ontwikkelen hier momenteel een vergelijkbaar programma voor.
Neem hiervoor contact met ons op.

1. What to expect?

We brengen de onzekerheden in kaart en hoe jouw organisatie succesvol kan reageren in deze scenario’s.

2. What can we learn?

Wat kun je leren van innovatieve success stories uit andere industrieën? Hier passen we principes van design thinking toe.

3. What can we do?

Digitaal lijkt het nieuwe normaal. We ontwikkelen daarom samen een gedetailleerd, digitaal concept, passend voor ieder scenario.

/

4. How big is the gap?

Is de organisatie ook klaar om de transitie te maken? Hoe zit het met de mensen, middelen en processen?

5. Make the roadmap

We stellen acties op voor korte, middellange en lange termijn. En met een helder dashboard houden we tussentijdse ontwikkelingen in de gaten.

6. Help

We zorgen voor een tweemaandelijkse evaluatie en bijsturing. Zodat we tijdig kunnen anticiperen op eventuele onverwachtse ontwikkelingen in de markt.

Download whitepaper: 'How to prepare for the future after the potential (digital) transformation due to Covid-19'

10 + 2 =